Energiezuinige woningenDoor energiezuinig te bouwen, profiteer je van een levenslange besparing op de energiefactuur. Energiebesparende investeringen verhogen tevens de waarde van de woning op lange termijn. Een energiezuinig gebouw is een gebouw waar zowel in de winter als in de zomer een aangenaam binnenklimaat heerst. In het gebouw heerst dag en nacht een quasi constante temperatuur. Er is sprake van een verbeterde luchtkwaliteit door ventilatie op het juiste debiet. Het energieverbruik ligt heel laag omdat er slechts een minimum aan verwarming vereist is in de winter en geen koeling in de zomer. Het energieverbruik hangt echter af van de gradatie in energiezuinigheid. Afhankelijk van deze gradatie spreken we over een lage-energiewoning of over een passiefhuis.

Isolatie

Een doorgedreven isolatie is van groot belang bij een energiezuinige woning. Houtskeletwoningen zijn hiervoor perfect geschikt. Buitenwanden en dak worden geïsoleerd met nauwaansluitende ecologische isolatie om zo koudebruggen te vermijden. Verder voorziet Intopia ook in de binnenwanden en verdiepingsvloer extra geluidsisolatie om volgens het principe van massa-veer-massa de akoestiek te verbeteren.

Luchtdichting

Terwijl doorgedreven isolatie helpt om de transmissieverliezen te beperken, zorgt luchtdicht bouwen voor het beperken van de lekverliezen. Tocht via kieren is uit den boze in een energiezuinige gebouw. Ongecontroleerde luchtstromen zorgen niet alleen voor nodeloze warmteverliezen, ze kunnen ook leiden tot condensatie van vocht in de isolatielaag. Bij Intopia passen we dan ook de laatste luchtdichtingstechnieken toe en controleren we met een luchtdichtheidsproef of alles goed is uitgevoerd.

Duurzame materialen

Intopia tracht in al haar energiezuinige woningen zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat je jarenlang zorgeloos kan wonen zonder extra onderhoud, maar dat je bovendien in een gezondere leefruimte woont en de natuur minder belast.

Ventilatie

De aanwezigheid van verse lucht met het juiste zuurstof- en vochtgehalte is onontbeerlijk in elke woning. Intopia gebruikt uitsluitend ventilatiesystemen die gecontroleerde balansventilatie met warmtewisselaar hebben. Dit is een toestel dat precies regelt in welke ruimtes lucht moet afgevoerd of aangevoerd worden. Bovendien zorgt het er voor dat de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt wordt om de aangevoerde, verse lucht op te warmen.

Zonnewinst en zonnewering

De plaatsing van glaspartijen moet goed overwogen worden. Hierbij dien je rekening te houden met de oriëntatie, positie en de oppervlakte van de glaspartijen. In de winter kan de zonnewarmte die door de vensters binnenvalt, bijdragen aan de opwarming van de woning. Intopia werkt hiervoor met schrijnwerk dat zowel de luchtdichtheid garandeert als zeer hoge isolatiewaardes haalt. Omwille van de lage warmteverliezen en de grote passieve warmtewinsten voorzien wij ook een externe zonnewering om oververhitting in de zomer tegen te gaan.

Doordachte architectuur

Wij werken nauw samen met architecten die zich gespecialiseerd hebben in het ontwerpen van energiezuinige houtskeletwoningen. Zij zijn in staat om de verhouding van het woonvolume ten opzichte van de buitenschil te optimaliseren en dat te combineren met een knap en persoonlijk ontwerp.

Lage-energiewoningen

Een lage-energiewoning heeft een compacte bouw, goede plaatsindeling volgens de oriëntatie, dikke isolatie, goede luchtdichting en een ventilatiesysteem dat gecontroleerde balansventilatie met warmtewisselaar heeft. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling dient beperkt te blijven tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Deze manier van bouwen is ideaal voor een aanbouw, bijgebouw of extra verdieping.

Passieve en nul energie woningen

Bij een passiefhuis gaan we nog een stap verder dan bij de lage-energiewoningen. Hierbij wordt er nog meer aandacht besteed aan isolatie en luchtdichting om zo het grootste deel van het jaar een constante kamertemperatuur te kunnen behouden, zonder extern verwarmingssysteem. Bij extreme buitencondities is er wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die energievraag is echter zeer klein.

Een passieve woning voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Dit stemt overeen met 1,5 m³ gas of 1,5 liter stookolie per m²;
  2. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur);
  3. De binnentemperatuur mag over een volledig jaar gemeten niet meer dan 5% van de tijd warmer als 25°C worden.

Een nul-energiewoning streeft naar een volledige energie-neutraliteit voor verwarming en koeling. Om als woning als nul-energiewoning benoemd te kunnen worden, dient de woning minstens te voldoen aan de passiefhuisstandaard. Daarnaast dient ook te worden aangetoond dat de resterende netto energiebehoefte (van ≤ 15 kWh/m²jaar) volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte, hernieuwbare energie.
Drie potentiële technieken worden door de wet beschouwd als “ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie” m.n. een warmtepomp, thermische zonnepanelen die warm water produceren en fotovoltaïsche panelen die elektriciteit produceren.

Houtskeletbouw

Houtskeletbouw biedt veel voordelen als bouwwijze. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Energiezuinig

De structuur van de wanden, daken en verdiepingsvloeren in een houtskeletwoning bieden de mogelijkheid om maximaal te isoleren.

Snelle opbouw

De opbouw van de ruwbouw wordt bij houtskelet niet uitgedrukt in maanden, maar in weken. Een goede voorbereiding en organisatie kunnen ervoor zorgen dat je binnen de kortste tijd de woning in gebruik kan nemen.

Economisch

Een passieve woning in houtskelet is voordeliger dan een passieve woning gebouwd op de traditionele manier. De korte bouwtermijn (korte duur van het samenvallen van afbetaling lening en huur) en de eventueel minder zware funderingsvoorzieningen bij weinig draagkrachtige gronden, kunnen het algemeen kostenplaatje aanzienlijk verlagen.

Brandveilig

Een houtskeletbouwwoning voldoet aan de strengste normen inzake brandveiligheid. Ze is even veilig als een traditionele woning doordat de basisconstructie bekleed wordt met brandvertragende materialen en voorzien is van brandstoppen en isolatie.
De verzekeringspremie van een houtskeletwoning is in België identiek aan die van een stenen woning. In veel landen waar houtskeletbouw de meest voorkomende bouwwijze is, is deze verzekering zelfs goedkoper.

Droge bouwmethode

Door de droge bouwmethode is het niet meer nodig om zoals bij een traditionele woning eerst een tijd de woning droog te stoken, wat al meteen een gunstig effect heeft op je energieverbruik. Bovendien is het mogelijk de woning dadelijk te schilderen en kan de woning onmiddellijk in gebruik worden genomen.

Gezond en ecologisch

Hout is de meest ecologische grondstof die er bestaat. Het is het enige constructiemateriaal dat wordt gecreëerd op basis van zonne-energie. Nadat de bomen gerooid worden, worden nieuwe bomen aangeplant zodat het ecologische systeem in stand blijft. En wanneer een houtskeletwoning wordt afgebroken, kan het hout ook nog gerecycleerd worden.
Bovendien gebeurt het opwarmen en afkoelen van hout trager en gelijkmatiger dan bij andere materialen. Zo blijft de luchtvochtigheid heel wat stabieler, waardoor schimmels, huisstofmijt, virussen en bacteriën minder actief zijn. Dit vermindert dan weer de kans op allergieën en infecties van de luchtwegen.

Verbouw-vriendelijk

Vermits bouwen in houtskelet een zeer lichte bouwwijze is, is houtskeletbouw uitermate geschikt voor het bouwen van extra bouwlagen bovenop de bestaande. Architecten hebben bij het verbouwen van bestaande woningen meer vrijheid voor het verwezenlijken van hun ontwerpen.